Tanulmányi Ösztöndíj - PÁLYÁZATI FELHÍVÁS!

Geszteréd Község Önkormányzata a Geszterédi Tanulmányi Ösztöndíj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 2/2018. (II.20.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot hirdet a 2018/2019. tanév 1. félévére vonatkozóan.

1. A pályázat célja:

A Geszterédi Tanulmányi Ösztöndíj célja a Geszteréden élő, középiskolai, főiskolai vagy egyetemi tanulmányokat folytató fiatalok tanulmányainak anyagi támogatása.

2. A pályázók köre:

Geszterédi Tanulmányi Ösztöndíjra olyan közép vagy felsőoktatásban tanulmányokat folytató tanuló nyújthat be pályázatot,

a.) aki nappali tagozatos középiskolai tanulmányokat folytat, és igazolja az ösztöndíj odaítélését megelőző utolsó félévi/év végi bizonyítványával, hogy a tanulmányi átlaga legalább 4,0.

b.) aki nappali tagozaton költségtérítéses, illetve államilag finanszírozott, az első diploma megszerzése érdekében főiskolai vagy egyetemi képzésben felsőfokú tanulmányokat folytat, és aki a pályázat benyújtását megelőző lezárt tanulmányi félévben a felsőoktatási intézmény tanulmányi osztályának igazolása alapján, a vizsgáztató szaktanárok által hivatalosan bejegyzett legutóbbi tantárgyi vizsgaosztályzatainak számtani átlaga legalább 3,0. A felsőoktatási intézmény első évfolyam 1. félévében tanulmányokat folytató esetében az utolsó középiskolai tanulmányi félév eredményei kerülnek figyelembe vételre.

c.) a pályázati anyagában leírja elképzeléseit arról, hogyan, milyen módon kívánja tanulmányai során és azt követően tartani a kapcsolatot a településsel, segíteni az Önkormányzat munkáját.

3. A pályázat benyújtásának módja és határideje:

Kizárólag személyesen vagy törvényes képviselő/meghatalmazott útján a Geszterédi Közös Önkormányzati Hivatalba.

Cím: 4232 Geszteréd Petőfi u. 7.

Pályázat benyújtási határideje: 2018. szeptember 21.

Bővebben...

Nyári diákmunka 2018 tájékoztató

Az előző évekhez hasonlóan a Nemzetgazdasági Minisztérium koordinálása mellett az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi/megyei kormányhivatalok megvalósításával „Nyári diákmunka 2018” elnevezéssel munkaerőpiaci program indul.

Geszteréd Község Önkormányzata 2018. július 01. - 2018. augusztus 31. között indítaná el a nyári diákmunkát. 16-25 év közötti, nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező és azt igazolni tudó diákok jelentkezhetnek és a program keretén belül legfeljebb napi 6 órás foglalkoztatás támogatható. A további részletekért érdeklődni lehet az Önkormányzatnál.